top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
 

Trin for trin køreplan

Vi har en plan klar til dig...
Nedenfor gennemgår vi vores koncept for at bringe dig sikkert igennem alle faser af klinikindretningen. 
 1  Vi professionaliserer dit kravspecifikation
Du har sikkert allerede selv en række krav og ønsker til den nye klinikindretning, - men forvent at vi også kommer med en lang række spørgsmål som skal sikre at vi kommer hele vejen rundt om projektet.
Vi giver dig inspiration og viser dig alternativer allerede tidligt i processen.

Indgår det i projektet at flytte hele klinikken til en ny adresse hjælper vi gerne med vurdering af mulige lokaliteters egnethed til den form for klinikdrift du tilstræber. 
 2  Vi tegner skitser
Vi tegner nu en skitse og taler i helheder. Udfra dine ønsker udarbejder vi en indretningsskitse, hvorpå du kan se rumopdeling, funktionsflowet - dvs. arbejdsgange, og samtidig får du et oplæg til, hvordan udstyr og inventar kan placeres optimalt.
Vi kommer hele vejen rundt om placering af de tekniske installationer, udstyrets placering i forhold til skabe, strålebeskyttelse og tryghedsfremmende indretning for patienterne. 
Vi er din garant for at vi kommer hele vejen rundt og ikke overser noget væsentligt. Vi taler ikke kun units, lamper, stole og alle de andre enheder der indgår. Vi taler helheder helstøbte klinikindretninger.
 3  Også sans for detaljer
Det er naturligvis individuelt hvilke designmæssige løsninger der falder i jeres smag. Derfor bestræber vi os på altid at kunne fremvise et up-to-date billede af alle dine muligheder. Hvad enten du er til mere traditionelle løsninger eller du er på jagt efter nytænkning - vi dækker begge dele
 4  Den digitaliserede klinik
Anvendelsen af PC'ere og anden EDB på klinikkerne er vokset eksplosivt i de senere år. Det har sat sig sine tydelige og mindre pæne spor på mange klinikker. Det har vist sig svært at få integreret skærme m.v. hensigtsmæssigt i de eksisterende klinikindretninger. Et virvar af kabler, stik og enheder er efter bedste evne søgt indplaceret, ofte med et direkte skæmmende indtryk.

I vores arbejde med din klinikindretning har vi klinikkens EDB-anvendelse med i samtlige faser, lige fra de første idéskitser til den endelige indretning. Også de arbejdsgange der vedrører PC-anvendelse tages ligeværdigt ind i planlægningen af klinikdisponeringen og klinikrumsindretningerne. 
 5  En komplet vifte
En komplet vifte af rådgivning, idéudvikling, kvalitetssikring og installation.
Vi tilbyder dig en løsning hvor du fra A-Z guides igennem hele forløbet. Ønsker du evt. kun at bruge dele af vore kompetencer og kommer med egne skitseoplæg arbejder vi sammen med dig videre ud derfra.

Når vi er med, står du ikke alene med de krævende opgaver og spørgsmål. Det kan være spørgsmål om tegninger, teknik, installationer, styringer og rumindretningen m.m.

Vi foretager hyppige kontroller i processen og evaluerer sammen med dig på det færdige resultat.
NYHEDER
Messekatalog 2022
Messekatalog 2022
Fyns Dental - Kratholmvej 70, 5260 Odense S - CVR: 24236676 - TLF: 65926977 - mail@fyns-dental.dk
Copyright © Udstyr til tandlæger og klinikker - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System.


HTML5 | CSS3